Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

  

Poniżej prezentujemy kadry zarejestrowane na nabożeństwach w naszym monasterze w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu.

Podkład muzyczny to dwa utwory: kondakion “Dusze moja” i troparion niedzieli “Triumfu Ortodoksji – Preczystomu obrazu”, które pochodzą z płyty wielkopostnej “Wiosna duszy”.

Poniżej tłumaczenie na j.polski śpiewanych modlitw:

“Duszo moja, duszo moja, powstań, czemu śpisz? Koniec przybliża się i ty smucisz się. Przebudź się, aby oszczędził cię Chrystus Bóg, wszędzie będący i wszystko wypełniający.”

“Przeczystej ikonie Twojej pokłon oddajemy, o Dobry prosząc o darowanie przewinień naszych, Chryste Boże. Ty bowiem dobrowolnie zechciałeś wstąpić ciałem na krzyż, aby wybawić tych, których stworzyłeś, z niewoli wroga. Przeto dziękczynnie wołamy do Ciebie: Radością napełniłeś wszystko, Zbawicielu nasz, Któryś przyszedł zbawić świat.”