Kolejny etap budowy cerkwi w Zaleszanach

  

Poniżej prezentujemy krótką relację z budowy cerkwi pw. św. Katarzyny i Męczenników Podlaskich w Zaleszanach. Matuszka Katarzyna opowiada o pracach, które aktualnie są wykonywane, dziękuje wszystkim za wsparcie modlitewne i finansowe okazywane przy budowie, a także zwraca się z prośbą o pomoc przy kolejnych etapach powstawania świątyni tj. pokrycia dachowego i zakupu stolarki okiennej.

Dziękujemy wszystkim, którzy modlą się o to Boże dzieło, dzielą z nami trud budowy i pomagają ścianom świątyni rosnąć ku niebu. 

Zapewniając o codziennej modlitwie za wszystkich ofiarodowaców, zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie kolejnego etapu prac.

Nasze konto:

Żeński Dom Zakonny Świętej Wielkiej Męczennicy Katarzyny 
Zaleszany 21, 17-250 Kleszczele 

Bank Spółdzielczy w Brańsku
18 8063 0001 0070 0706 5918 0001