Świąteczne uroczystości ku czci Bogurodzicy i Męczenników Podlaskich

  

Dwudziestego dziewiątego lipca br., po raz ósmy, w żeńskim domu zakonnym w Zaleszanach uroczyście obchodzono święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej i pamięć męczenników podlaskich, które stały się nie tylko świętem o charakterze lokalnym, ale również całej Cerkwi prawosławnej w Polsce.

Tegorocznym uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz w asyście biskupa supraskiego Andrzeja. Ważnym akcentem święta była obecność Jego Eminencji metropolity Sawy modlącego się w ołtarzu monasterskiej świątyni. Licznie reprezentowane było duchowieństwo.

Obchody święta w tym szczególnym miejscu naznaczonym męczeńską śmiercią naszych przodków oraz objawieniem się Bogurodzicy, rozpoczęto w piątek całonocnym czuwaniem, na które przybyły piesze pielgrzymki z: Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Starego Kornina, a także autokarowa pielgrzymka z Białegostoku oraz z Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

W sobotę o godzinie ósmej odczytano akatyst do Bogurodzicy przed Jej Zaleszańską ikoną. Po nim odsłużono główną Boską Liturgię, w trakcie której kazanie wygłosił biskup supraski Andrzej. Jego Ekscelencja zaznaczył, iż jednym z darów Świętego Ducha jest świętość. Przywołując przykład apostoła Pawła hierarcha wskazał, że wszyscy ochrzczeni w imię Świętej Trójcy nazywani byli świętymi. Wszyscy mieli jeden cel, aby dostąpić Królestwa Niebios, by zbliżyć się do Boga. W dalszej części kazania biskup Andrzej zaznaczył, że wierni otrzymują wiarę poprzez chrzest i naukę Cerkwi. Przystępując do św. Eucharystii, Ciała i Krwi Chrystusa mieszka w każdym Bóg. On jest uświęcającym Darem na który otwieramy siebie. W ten sposób uświęcamy siebie, otaczający nas świat i ludzi stając się świętymi. Będąc aktywnym i wiernym członkiem Cerkwi prawosławnej należy kochać Boga i poprawnie wyznawać wiarę tak, jak czynili to św. Męczennicy Podlascy.

Po św. Liturgii odbyła się uroczysta procesja do krzyża upamiętniającego miejsce śmierci mieszkańców Zaleszan. Tu wzniesiono modlitwę za mieszkańców wsi Zaleszany i wszystkich chrześcijan. Modlono się za tych, którzy odeszli do życia wiecznego. Po powrocie na teren monasterski miało miejsce podniosłe wydarzenie, poświęcenie krzyży wieńczących nową monasterską cerkiew w Zaleszanach.

Przed obrzędem poświęcenia krzyży do wiernych zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa, który przypomniał okoliczności powstania domu zakonnego oraz podkreślił jego znaczenie dla mieszkańców Zaleszan. „Każdy płomień wiary i modlitwy, który płonie w różnych miejscach świata, w tym przypadku w Zaleszanach, oświeca cały świat. To światło stopniowo realizowało plan Boży w stosunku do nas, czego rezultatem jest stojąca przed nami piękna świątynia, pomnik wszystkich, którzy złożyli swoje życie za prawosławną wiarę”. Z ust metropolity Sawy mocno wybrzmiał historyczny i radosny moment ustanowienia krzyży na świątyni. „Krzyż jest świadectwem o tych, którzy tutaj odeszli do Pana, to jest zwycięstwo i nasza chluba”. Cytując św. Jan z Damaszku, Jego Eminencja wskazał, że: „Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie nic innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech prarodziców, pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesność i samą śmierć, zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naszą naturę po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami”. W dalszej części słowa wiele uwagi poświęcono znaczeniu krzyża w codziennym życiu, będącego szkołą życia, oporą w dążeniu do życia wiecznego oraz ostatecznym znakiem zwycięstwa dobra nad złem.

Kończąc Jego Eminencja metropolita Sawa podziękował za obecność hierarchom, duchowieństwu, przełożonej domu zakonnego wraz z siostrami i władzom samorządowym. Przy dźwięku dzwonów i śpiewie troparoinu podniesiono krzyż, który zwieńczył centralną kopułę świątyni.

tekst: ks. Paweł Nikitiuk 

Pełną galerię można obejrzeć TUTAJ

zdjęcia: Sławomir Kiryluk, Marta Łuksza, Jarosław Charkiewicz, Aleksander Wasyluk, Katarzyna Wasyluk, Michał Dziewiatowski i Velar Grant.