Troparion Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej

TROPARION

Raduj się, pełna łaski Matko Boża Dziewico,

wieś Zaleszany od wrogiego zniszczenia ochroniłaś,

i nas teraz proszących o Twą pomoc i opiekę,

uchroń od diabelskich pułapek,

błagając Syna Twego i Boga naszego,

aby zmiłował się nad naszymi duszami.

Радуйся, Благодатная Богородице Дево,

весь Залешаны от уничтожения вражия сохранила еси,

и нас ныне просящих Твоея помощи и заступления,

от диавольских козней защити,

молящих Сына Твоего и Бога нашего,

помиловати души наша.

Radujsia, Błahodatnaja Bohorodice Diewo,

wieś Zaleszany ot unicztożenija wrażyja sochraniła jesi,

i nas nynie prosiaszczych Twojeja pomoszczy i zastuplenija,

ot diawolskich kozniej zaszczyti,

moliaszczy Syna Twojeho i Boha naszego,

pomiłowati duszy nasza.