Ku czci św. Katarzyny w Zaleszanach

  

Z Bożego błogosławieństwa po raz 15-ty w naszym monasterze obchodziliśmy pamięć patronki św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W dniach 6-7 grudnia w drewnianej tymczasowej cerkwi przełożona monasteru matuszka Katarzyna witała biskupa hajnowskiego Pawła i biskupa supraskiego Andrzeja, a także duchownych i pielgrzymów, którzy mimo zimowej aury przybyli, aby modlić się i wychwalać wielką męczennicę Katarzynę w dniu Jej pamięci.

Uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczyli przybyli hierarchowie. Po nabożeństwie wszyscy pielgrzymi posilili się monasterskim poczęstunkiem.

W świąteczny poranek ihumen Włodzimierz z monasteru św. Dymitra w Sakach wraz z przybyłym duchowieństwem odsłużył akatyst ku czci św. Katarzyny.

Następnie biskupi: hajnowski Paweł i supraski Andrzej zostali powitani przez gospodarza naszej gminy Burmistrza Kleszczel p. Aleksandra Sielickiego, po czym razem z obecnymi duchownymi celebrowali świąteczną Boską Liturgię.

Z pouczającym słowem zwrócił się do modlących się wiernych biskup Andrzej, który bardzo szczegółowo przypomniał żywot świętej Katarzyny. Podkreślił Jej mądrość w życiowym wyborze i męstwo jakie wykazała w wychwalaniu Chrystusa i znoszeniu tortur. “Wielka męczennica Katarzyna – mówił Władyka – miała tylko jedną prośbę do Boga, aby umrzeć jako chrześcijanka. Udało Jej się, poniosła swój krzyż do końca: Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony (Mt 10,22). Dlatego jest Ona dla nas wspaniałym przykładem jak nie sprzedać swojej duszy i zachować w sercu Chrystusa, bo jak pisał św. Kosmas Etolijski: jedyne czego nie mogą od nas zażądać i zabrać to nasza dusza.

Dziś – kontynuował hierarcha – wiara spychana jest na margines, dlatego aby być obcym dla grzechu powinniśmy czerpać siłę z naszej Cerkwi i ze świętych, których nam daje.”

Na koniec Boskiej Liturgii przemówił Władyka Paweł, który w imieniu Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy przekazał arcypasterskie błogosławieństwo i pozdrowienia imieninowe matuszce Katarzynie. Przełożona podziękowała Jego Eminencji, przybyłym biskupom, duchownym i wiernym za wspólną modlitwę, życząc wszystkim zdrowia i pomocy tej wielkiej świętej.

Uroczystości zakończyły się wspólnym posiłkiem, na którym rozdawane było koliwo oświęcone w cześć św. Katarzyny Aleksandyjskiej.

fot. Jarosław Charkiewicz, archiwum monasteru

Więcej zdjęć można obejrzeć w naszej galerii TUTAJ