I święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej

  

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy 31 lipca 2016 r. w Żeńskim Domu Zakonnym pw. św. Katarzyny w Zaleszanach po raz pierwszy obchodzone było święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej.

Historia ikony związana jest z wydarzeniem, które miało miejsce w lipcu 2013 roku, kiedy to pewnej osobie ukazała się sama Matka Boża w trakcie Boskiej Liturgii odprawianej w Zaleszanach. Człowiek ten miał poważny problem zdrowotny i przyjechał do monasteru, żeby modlić się właśnie w tej intencji. Podczas kanonu eucharystycznego ujrzał na tle jednej z ikon Matki Bożej znajdującej się w tymczasowej cerkwi samą Bogarodzicę w otoczeniu siedmiu aniołów. Na dole ikony z jednej strony był płonący dom, a z drugiej trójka małych dzieci również w ogniu. Po powrocie do domu człowiek ten zauważył, że choroba ustąpiła. Następnie we śnie słyszał kilkukrotnie miły głos kobiety nakazujący napisanie takiej ikony. Podyktowany też mu został troparion: Radujsia, Błahodatnaja Bohorodice Diewo, wieś Zaleszany ot unicztożenija wrażyja sochraniła jesi, i nas nynie prosiaszczych Twojeja pomoszczy i zastuplenija ot diawolskich kozniej zaszczyti, moliaszczy Syna Twojeho i Boha naszego, pomiłowati duszy nasza.

W swej treści ikona nawiązuje bezpośrednio do tragicznych wydarzeń jakie miały miejsce w Zaleszanach w 1946 roku, kiedy to żołnierze dowodzeni przez Romualda Rajsa ps. „Bury”, podpalili wieś i dokonali bestialskiego mordu na jej mieszkańcach za to, że byli prawosławni i przynależeli do białoruskiej mniejszości narodowej. Zginęło wówczas 16 osób, w tym pięcioro dzieci. W planach „Burego” mieli umrzeć wszyscy.

Przenajświętsza Bogarodzica ukazała, że jest naszą największą orędowniczką już od dwóch tysięcy lat i swoją opieką otacza wszystkich, niezależnie od tego w jakim końcu świata by się nie znajdowali.

W świąteczny weekend setki pielgrzymów przybyły do najmłodszej wspólnoty monastycznej naszej Cerkwi by pokłonić się Bogurodzicy przedstawionej w Jej nowej ikonie.

Uroczystości rozpoczęły się w sobotę, 30 lipca całonocnym czuwaniem, które celebrowali duchowni z Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Białegostoku i pobliskich miejscowości. Natomiast w niedzielę odsłużony został akatyst ku czci Bogurodzicy i dokonano małego poświęcenia wody. Następnie celebrowano Boską Liturgię, której przewodniczył zwierzchnik naszej Cerkwi Jego Eminencja Metropolita Sawa wraz z przybyłym duchowieństwem. Metropolita w swoich słowach skierowanych do zebranych wiernych podkreślił, że Zaleszany to miejsce zroszone krwią męczenników, i że pielęgnowanie pamięci o nich to obowiązek każdego z nas. Ponadto hierarcha zwrócił szczególną uwagę na czytanie z listu apostoła Pawła do Rzymian (12, 6-14). Przytoczył jeszcze raz słowa: Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali!(Rz 12, 9-12), i podkreślił, że są to niezbędne wskazówki do życia dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Metropolita radził młodym ludziom być bardziej cierpliwymi w dążeniu do celów, mnichom by stawiali czoła trudnościom i nie tracili nadziei, zaś wszystkim zebranym uświadomił, że jeśli będziemy żyć zgodnie ze słowami Ewangelii, to nasze życie będzie miało prawdziwą wartość i pozostawi po sobie duchowy ślad, tak jak powtarzał św. Serafin z Sarowa: zbaw się sam, a wokół ciebie zbawią się tysiące.

Po świątecznej Boskiej Liturgii wszyscy przeszli w uroczystej procesji na miejsce, w którym stoi krzyż upamiętniający tragiczne wydarzenia z 1946 r., przed którym modlono się o spokój dusz zamordowanych mieszkańców wsi.

Następnie Metropolita Sawa dokonał poświęcenia nowego budynku monasterskiego, który był budowany przez ostatnie 3 lata.

Kończąc uroczystości ku czci Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej, przełożona s. Elżbieta (Niczyporuk) podziękowała Jego Eminencji za przybycie i okazywane wsparcie, zaś wszystkich pielgrzymów zaprosiła na świąteczny poczęstunek.

Fotoreportaż można obejrzeć  TUTAJ, zaś relację video w dziale multimedia – z życia monasteru.