Poświęcenie Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej (2014 r.)