Pojęcie postu i znaczenie krzyża w nauczaniu św. Jana Chryzostoma