Święto Zaleszańskiej Ikony Bogurodzicy

  

Ostatnia sobota lipca jest szczególnym dniem w Żeńskim Domu Zakonnym w Zaleszanach, jak również całej Cerkwi prawosławnej w Polsce. Tego dnia uroczyście obchodzone jest święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej i Świętych Męczenników Ziemi Podlaskiej i Chełmskiej.

Tegoroczne obchody miały szczególnie uroczysty charakter, ponieważ w tym roku po raz pierwszy, po ubiegłorocznych uroczystościach kanonizacyjnych, obchodzono święto Męczenników Ziemi Podlaskiej i Chełmskiej. Decyzją Świętego Soboru Biskupów oba święta są obchodzone w ostatnią sobotę lipca.

Uroczystościom w Zaleszanach przewodniczył Jego Eminencja metropolita warszawski i całej Polski Sawa w asyście arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa hajnowskiego Pawła, biskupa supraskiego Andrzeja oraz licznie reprezentowanego duchowieństwa i kilkuset pielgrzymów. Podczas uroczystości obecny był Ambasador Polski na Białorusi oraz przedstawiciele władz samorządowych.

W trakcie św. Liturgii kazanie wygłosił ks. prot. Łukasz Koleda. Kaznodzieja podkreślił znaczenie lokalnych świętych w życiu każdego prawosławnego chrześcijanina mieszkającego nie tylko w tym regionie, ale także w całej Polsce. „Zaleszany są szczególnym miejscem, gdzie doświadczamy szczególnej miłości Bożej. Tu na miejscu męczeńskiej śmierci naszych przodków powstaje monaster. Każdego dnia siostry wznoszą modlitwy za nas i otaczający świat. Na miejscu uświęconym krwią naszych rodzimych świętych trwa budowa cerkwi-pomnika naszych przodków, którzy złożyli życie w ofierze za wierność Bogu, Prawosławiu i rodzinnej ziemi ojców” – konkludował kaznodzieja.  Ksiądz Koleda zwrócił również uwagę na to, że często nie doceniamy świętości, które mamy blisko siebie.

Na zakończenie uroczystości miała miejsce uroczysta procesja pod krzyż  upamiętniający miejsce męczeńskiej śmierci Świętych Męczenników Podlaskich.

Podsumowując zaleszańskie uroczystości ze słowem do wiernych zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarcha wspomniał o historycznej wizycie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, który oddał hołd pomordowanym męczennikom. Jego Eminencja podkreślił wagę tego wydarzenia, które powinno dawać każdemu prawosławnemu chrześcijaninowi motywację do jeszcze większego dawania świadectwa swojej wiary. Metropolita Sawa podziękował za obecność biskupom, przedstawicielom władz, duchowieństwu i mniszce Katarzynie za to, że podjęła się trudu budowania wspólnoty i nowej świątyni. Hierarcha podziękował wszystkim, którzy wspierają siostry trudach budowy i nie szczędzą sił, by im pomagać.

Świąteczne uroczystości w Zaleszanach zakończyły podziękowania mniszki Katarzyny.

tekst: protodiakon Rafał Dmitruk 

zdjęcia: Michał Dziewiatowski, Jarosław Charkiewicz

Więcej zdjęć w naszym dziale multimedia – galeria TUTAJ