Święto ku czci św. Katarzyny

  

W minionych dniach 6-7 grudnia nasza wspólnota obchodziła monasterskie święto ku czci patronki świętej wielkiej męczennicy Katarzyny Aleksandryjskiej. 

Uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył biskup supraski Andrzej wraz z duchownymi. Podczas nabożeństwa rozbrzmiewały piękne stichery poświęcone św. Katarzynie, które napełniały serca zebranych modlitewnym nastrojem. 

Następnie o godz. 23ej został odsłużony akatyst ku czci wychwalanej świętej i o północy rozpoczęła się nocna Boska Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja biskup supraski Andrzej w asyście kilkunastu duchownych. Władyka zwrócił się do świętujących z pasterskim słowem, w którym przypomniał żywot św. Katarzyny. Szczególną uwagę zwrócił na trzy duchowe cechy, którymi jest określana patronka zaleszańskiego monasteru tj. premudraja (szczególnej mądrości), wielka męczennica i oblubienica Chrystusowa. Biskup Andrzej podkreślił, iż nie wszystkim męczennicom przypisywane są takie określenia jak św. Katarzynie, co świadczy o Jej wielkich dokonaniach w wierze. Ekscelencja zauważył też, że w dzisiejszych czasach ciężko jest naśladować świętą w Jej męczeństwie krwi, gdyż to właśnie swoje życie i krew oddała za Chrystusa. Natomiast powinniśmy wszyscy Ją naśladować poprzez męczeństwo sumienia, przyjmując jako chrześcijanie na siebie wszelkie uderzenia i znosząc je cierpliwie, zgodnie ze słowami ap. Pawła, aby w cierpieniu starać się realizować swoje chrześcijańskie posłannictwo. Owo codzienne cierpienie jest naszym krzyżem, naszą formą męczeństwa i tylko przyjmując je i znosząc w imię Chrystusa zbawiamy nasze dusze. 

Na koniec nabożeństwa Jego Ekscelencja oświecił koliwo i  zwrócił się do Matuszki Katarzyny z imieninowymi pozdrowieniami, a chór, zebrani duchowni i wierni zaśpiewali Jej „Mnogaja leta”. 

Świąteczny poranek rozpoczął się akatystem ku czci patronki, po którym, odbyło się uroczyste powitanie Jego Ekscelencji biskupa hajnowskiego Pawła. Władyka w gronie licznie zebranego duchowieństwa celebrował główną Boską Liturgię. W swojej homilii hierarcha powołując się na życie świętej Katarzyny podkreślił, iż sensem życia chrześcijanina powinno być dążenie do duchowej doskonałości.

Po Liturgii biskup Paweł podziękował zebranemu duchowieństwu i przybyłym pielgrzymom za wspólną modlitwę. Przekazał imieninowe pozdrowienia Matuszce Katarzynie od Jego Eminencji Metropolity Sawy i wręczył kwiaty, życząc Bożego błogosławieństwa i pomocy świętej Katarzyny w codziennych trudach. Następnie wszystkim solenizantkom zebranym w cerkwi odśpiewano „Mnogaja leta”. Kończąc Matuszka podziękowała Władyce Pawłowi, prosiła by przekazać słowa wdzięczności Jego Eminencji Metropolicie Sawie, za pozdrowienia i arcypasterską kmodlitewę. W imieniu wspólnoty przełożona podziękowała również wszystkim, którzy na co dzień wspierają nas swoją modlitwą, dobrym słowem i środkami finansowymi, dzięki którym buduje się cerkiew monasterska. 

Tegoroczne uroczystości przepełnione były dostojeństwem, spokojem i modlitewną atmosferą, za co chwała Najwyższemu Bogu, Bogurodzicy, św. Katarzynie i Męczennikom Podlaskim. 

Więcej zdjęć można obejrzeć w naszej galerii multimedialnej klikając TUTAJ

Autorami fotografii są: Michał Dziewiatowski i Jarosław Charkiewicz.