Ku czci św. Spirydona (2020 r.)

  

Autor zdjęć: Michał Dziewiatowski

Loading picture...