Pojęcie Wielkiego Postu w nauce św. Bazylego Wielkiego – cz.I