Święto wielkiej męczennicy Katarzyny

  

0 - pierwsze7 grudnia br. w Żeńskim Domu Zakonnym w Zaleszanach po raz 10 obchodzona była pamięć świętej wielkiej męczennicy Katarzyny. Tegoroczne uroczystości były wyjątkowe, gdyż po raz pierwszy podczas święta patronki zaleszańskiej wspólnoty można było pokłonić się Jej świętym relikwiom, które przybyły do Zaleszan jako dar z Monasteru św. Serafina w Diwiejewie. Ponadto również po raz pierwszy nabożeństwom ku czci św. Katarzyny przewodniczył hierarcha naszej Cerkwi, biskup hajnowski Paweł.

W wigilię święta, przed rozpoczęciem całonocnego czuwania, u progu świątyni Władykę powitała s. Katarzyna, która wyraziła wdzięczność i jednocześnie radość z powodu przybycia dostojnego gościa. Wieczorne nabożeństwo celebrowało wraz z biskupem Pawłem około 20 duchownych i modliło się razem ponad 200 wiernych.

Wielu pielgrzymów zostało w tymczasowej cerkiewce, by wspólnie w modlitewnej atmosferze przygotowywać się do nocnej Świętej Liturgii, którą poprzedził akatyst ku czci św. Katarzyny. Mimo późnej pory i grudniowej aury, na obu nabożeństwach zebrało się wielu wiernych, spośród których ponad 120 przystąpiło do sakramentu Eucharystii. Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Jerzy Charytoniuk, który podkreślił jak ważna w życiu człowieka jest prawdziwa wiara i rola duchowego autorytetu. Ojciec zauważył, iż autentycznym wzorcem chrześcijańskiego życia są dla nas święci, którzy oświecają nasze życie niczym latarnie morskie i nie pozwalają nam zagubić się w morzu współczesnego świata, pełnego fałszu, komercji i zwodniczych postaw. To oni są dla nas przykładem drogi, którą powinniśmy podążać ku zbawieniu.

Świąteczny poranek rozpoczął się akatystem ku czci św. Katarzyny. Następnie powitano Władykę Pawła, który przewodniczył uroczystej Świętej Liturgii. W tym dniu również przybyło do monasteru bardzo wielu wiernych. Wietrzna i deszczowa pogoda nie przeszkodziła tym, którzy chcieli oddać cześć jednej z najbardziej znanych świętych męczennic pierwszych wieków chrześcijaństwa. W trakcie św. Liturgii z pouczającym słowem zwrócił się do zebranych o. Jarosław Ciełuszecki, który w bardzo ciepły i przystępny sposób zachęcał wiernych do brania przykładu ze św. Katarzyny. Podkreślił również jak ważna powinna być dla nas spowiedź i św. Eucharystia. Sakramenty te są podstawą naszego życia, ale niestety bardzo wiele osób je zaniedbuje i stąd też wynikają liczne problemy i niepowodzenia w naszym życiu. Po zakończeniu św. Liturgii licznie przybyli duchowni na czele z biskupem Pawłem pokłonili się ikonie i cząsteczce relikwii św. Katarzyny. Hierarcha podziękował zebranym za wspólna modlitwę i wszyscy, zarówno duchowni jak też i wierni udali się na świąteczny poczęstunek. Na pielgrzymów tradycyjnie już czekała gorąca zupa i herbata.
Wdzięczni Bogu i św. Katarzynie za takie błogosławione chwile pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy wspierają nas modlitwą, pomocą w przygotowaniach święta i licznymi podarkami przywożonymi przez pielgrzymów. Niech Dobry Bóg wynagrodzi wszystkim według ich potrzeb.

Więcej zdjęć w galerii TUTAJ