Świąteczne uroczystości w Zaleszanach

  

“Wielkie i dziwne są dzieła twojePanie Boże Wszechmogący!”

Święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej i świętych Męczenników Ziemi Podlaskiej i Chełmskiej jest dniem gromadzącym od kilku lat w monasterze św. Katarzyny w Zaleszanach coraz liczniejsze rzesze wiernych i duchowieństwa.

W tym roku uroczystościom przewodniczył Jego Eminencja metropolita warszawski i całej Polski Sawa w asyście arcybiskupa bielskiego Grzegorza, biskupa hajnowskiego Pawła i biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza. Podczas nabożeństw obecny był Ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Całonocne czuwanie, którym w piątek rozpoczęto obchody święta, zgromadziło po raz pierwszy pieszych pielgrzymów z Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Starego Kornina. Nabożeństwu przewodniczyli władyka Paweł i biskup supraski Andrzej wraz z licznie przybyłym duchowieństwem.

W nocy sprawowany był akatyst przed Leśnianską ikoną Matki Bożej, który mimo późnej godziny zgromadził wielu wiernych.

Kolejne nabożeństwo ku czci Przenajświętszej Bogarodzicy, przed Jej Zaleszanską ikoną, sprawowane było w sobotę rano. W trakcie Boskiej Liturgii kazanie wygłosił o. archim. Piotr (Dawidziuk) z monasteru w Jabłecznej. Kaznodzieja podkreślił znaczenie męczeństwa i modlitw kierowanych do Bogarodzicy. Wezwał wszystkich do codziennej modlitwy słowami archanioła Gabriela „Bohorodice Diewo radujsia…”

Uroczystości zakończyły się procesją na miejsce upamiętniające śmierć świętych Męczenników Podlaskich.

„Przedziwny jest Pan. Nie my, a On naszymi rękami czyni wielkie cuda” – tymi słowami na zakończenie święta zwrócił się do zebranych metropolita Sawa. Hierarcha  apelował o szanowanie tradycji i trudu przodków oraz o dawanie świadectwa swojej prawosławnej wiary. Budująca się cerkiew jest pomnikiem tym, którzy oddali swoje życie. Dlatego tak ważna była w tym miejscu ubiegloroczna wizyta Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Andrzeja Dudy.

Metropolita Sawa podziękował za obecność biskupom, przedstawicielom władz, duchowieństwu i pielgrzymom. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował pod adresem sióstr, na czele z przełożoną – mniszką Katarzyną za to, że podjęły się trudu budowania wspólnoty i nowej świątyni. Hierarcha podziękował wszystkim, którzy wspierają budowę cerkwi i monasteru.

Prośbę o modlitwy i gorące podziękowania hierarchom, duchowieństwu i przybyłym wiernym skierowała także przełożona wspólnoty monasterskiej m. Katarzyna.

Pełna fotorelacja do obejrzenia w GALERII ZDJĘĆ

tekst o. Piotr Makal, zdjęcia: Sławomir Kiryluk, Michał Dziewiatowski, arch. monasteru