Kolejny etap budowy cerkwi

  

W ubiegłym roku z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy rozpoczęłyśmy na terenie naszego monasteru budowę pierwszej w Polsce cerkwi pw. św. Katarzyny i męczenników podlaskich i chełmskich.

Latem miały miejsce uroczyste i historyczne obchody święta ku czci Zaleszańskiej ikony Matki Bożej, podczas których zwierzchnik naszej Cerkwi Metropolita Sawa dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni.

Późną jesienią i zimą wylano fundamenty nowej cerkwi. Kolejnym krokiem było przygotowanie zbrojenia i wyprowadzenie słupów z ławy, na których będzie opierała się konstrukcja świątyni. Był to pierwszy poważny etap związany z budową, który wymagał znacznego nakładu finansowego.

Obecnie wykonywane są zbrojenia i szalunki do 16 słupów w celu zalania ich betonem. Następnym krokiem będzie zakup cegły i rozpoczęcie murowania ścian cerkwi.

Realizacja tych planów wiąże się z dużym nakładem finansowym. W związku z tym zwracamy się do Państwa o wsparcie naszego wspólnego przedsięwzięcia jakim jest wybudowanie cerkwi – pomnika ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej i męczenników podlaskich i chełmskich.

Wszystkim ludziom dobrej woli dziękujemy za okazane wsparcie zapewniając o codziennej modlitwie za naszych ofiarodawców.

Nasze konto:

Żeński Dom Zakonny Świętej Wielkiej Męczennicy Katarzyny 
Zaleszany 21, 17-250 Kleszczele 

Bank Spółdzielczy w Brańsku
18 8063 0001 0070 0706 5918 0001