II święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej

  

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy 29 lipca br. w Żeńskim Domu Zakonnym pw. św. Katarzyny w Zaleszanach po raz drugi obchodzone było święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej.

Uroczystości rozpoczęły się w piątek, 28 lipca małym poświęceniem wody, po którym sprawowane było całonocne czuwanie. Tego wieczoru kilku duchownych i blisko dwustu pielgrzymów przybyło by wspólnie wychwalać Bogurodzicę i pokłonić się Jej ikonie. Spokojny lipcowy wieczór, cerkiewny śpiew i piękna służba Bogu pozwoliły zebranym oddać się modlitwie i duchowo wyciszyć. Po zakończeniu nabożeństwa miała miejsce kolacja na świeżym powietrzu, której towarzyszyła świąteczna, rodzinna atmosfera.

Sobotni poranek rozpoczął się akatystem ku czci Bogurodzicy, po którym sprawowano uroczystą Boską Liturgię. Celebrował ją biskup supraski Grzegorz wraz z licznie przybyłym duchowieństwem. Po zakończeniu Liturgii odbyła się procesja z Zaleszańską Ikoną Matki Bożej, w której wszyscy duchowni i wierni przeszli przez wieś do miejsca, gdzie stoi krzyż upamiętniający tragiczne wydarzenia spalenia Zaleszan z 29 stycznia 1946 r.

Kończąc uroczystości Władyka w słowach skierowanych do wiernych podkreślił, że wszystkich nas zebrała w tym miejscu Matka Boża. Opierając się na wybranych momentach Jej ziemskiego życia, ukazał piękną i prawdziwą postawę Bogurodzicy, która powinna być dla nas przykładem w codziennych zmaganiach. Szczególnie pochylił się nad pełną pokory, cierpiącą w bólu i ciszy Matką Bożą, która była na Golgocie i patrzyła na Swego ukrzyżowanego Syna. Hierarcha zachęcił wszystkich do próby pokonywania swojej golgoty w taki właśnie ewangeliczny sposób.

Następnie biskup Grzegorz zwrócił się do młodzieży i zacytował św. Jana Chryzostoma, który powiedział, że „największym prześladowaniem dla ludzkości jest moment, w którym nie ma prześladowania”. I my dziś żyjąc w takich czasach powinniśmy szczególnie zastanowić się nad głębią tego przesłania i swoją postawą, słowami i działaniami w miłości świadczyć o naszym prawosławiu. Władyka zaznaczył też, że należy pamiętać o swej nicości w relacji ze Stwórcą, a także bezgranicznie Mu ufać i prosić o pomoc na każdym kroku.

Biskup przekazał również pozdrowienia od Jego Eminencji Metropolity Sawy, podziękował matuszce Katarzynie, dziekanowi dekanatu kleszczelowskiego ks. Mikołajowi, ihumenowi Tymoteuszowi, a także burmistrzowi Kleszczel p. Aleksandrowi Sielickiemu i życzył wszystkim by Bogurodzica okrywa nas swoim omoforionem i prowadziła do Królestwa Bożego.

Uroczystości ku czci Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej, zakończyły się wspólną agapą.

Fotoreportaż ze święta można obejrzeć w zakładce multimedia, zaś relację audio wysłuchać na stronie Radia Białystok, klikając TUTAJ.